Omin sanoin: Kuutti Lavonen

Joukahainen-sanan äänneasu voidaan johtaa lausuttuna yhtälailla heprean kielen sanaan iokhanann kuin suomen kielen sanaan jokainen. Lapissa äänneasu voisi olla jok´hainen. Jokainen-sana käy lähellä myös sanoja joka nainen. Miehisestä heeroksesta löytyvät siis kaikki ihmiset (ranskan les hommes) ja kaikki naiset (ranskan les femmes).

Suomen kieli on vanha valinkauha (”valinnan kauha”), jolla voi käsitellä kaikkia kieliä. Sillä voi nostaa esiin Baabelin kielten padasta eri kulttuureissa eri merkityksiin ajautuneita äänteitä ja tavuja. Näin voidaan verrata niihin liittyneitä sisältöjä toisiinsa ja siten parantaa ”etnisen eriytyneisyyden haavaa”.

Kieli rakenteena pakottaa käyttämään itseään. Kuuloaistin kautta tulevana aistimuksena se edustaa vain rajallista osaa havainnoista (noin 15 %). Määrällisesti tärkeimmät aistimukset tulevat näköhavainnon kautta (noin 70 %). Kuvien viestit kulkevat valon nopeudella, kuuloaistimukset liittyvät lähipiirimme havaitsemiseen.

Kaikki mikä tulee näkyviin on menneisyyttä. Jokainen meistä voi parantaa sen haavoja.