Omin sanoin: Riikka Talvitie

Teokseni Mies – miekka vyöllä ei ole modernin ihmisen näkökulmasta tehty kokonaisvaltainen tulkinta Kalevalasta, vaan se on yksinkertaisesti joukko konkreettisia valintoja, jotka olen tehnyt Kalevalan tekstien pohjalta sävellystyön alkuvaiheessa.

Valinnoista tärkein ja selkein oli näkökulma. Sain sävellettäväksi runot 26–30, joissa seurataan Lemminkäisen toistuvia sotaretkiä Pohjolaan. Sävellyksessäni maailmaa katsotaan Lemminkäisen silmin, hänen uhonsa läpi. Lemminkäisen roolista vastaa pasuuna, joka on sijoitettu hiukan erilleen muista soittimista.

Henkilökohtaisesti antoisinta tässä projektissa on ollut tutustuminen runonlaulannan perinteeseen; siitä kiitokset Heikki Laitiselle, joka perehdytti meidät aiheeseen Kalevalaseuran järjestämässä tilaisuudessa. Runonlaulannan taito on vastaansanomaton: suomen kielen omaan runomittaan osattiin aikoinaan improvisoida runoja arkisen työn lomassa. Tämä sanomisen taito on hävinnyt lähes kokonaan – tai muuttunut toisenlaiseksi. Säveltäjänä en voinut ohittaa sitä tosiseikkaa, että runot Kalevalan taustalla ovat lauluja, musiikillista ilmaisua. Siitä syystä runonlaulanta kuuluu teoksestani selkeästi.

Olen käyttänyt rakentamissani säkeissä kalevalamittaan laulettuja rytmimuunnelmia korostaen melodialinjojen ja rytmien junnaavuutta. Kalevalan säeparirakennetta on sovellettu niin, että vierekkäiset säkeet ovat tunnistettavasti toistensa kaltaisia: seuraava säe juontuu edellisestä. Tätä työtapaa on käytetty suomalaisessa musiikissa huomattavan paljon hyväksi, ja siksi omat fraasini alkoivat kuulosta pelottavan tutuilta – miltei sibeliaanisilta.

Lisäksi Kalevalan tekstiä on sijoitettu musiikin lomaan ikään kuin kertojan rooliin. Tarina etenee kronologisessa järjestyksessä ja näin ollen musiikki pyrkii jollakin tavalla kuvailemaan tekstin tapahtumia. Erityisesti kerronnasta vastaa huilisti: soittotekniikassa on yhdistetty toisiinsa huilun tavallinen ääni ja puhuttu teksti.

Sävellykseni ollessa miltei valmis ymmärsin, mihin valintani olivat johtaneet: olin säveltänyt ohjelmallisen sävelrunon kalevalamittaa hyväksi käyttäen.